Rondleiding

Change Language

SCÈNE 1

De boodschap van de engel aan Maria

SCÈNE 2

Het bezoek van Maria aan Elisabeth

SCÈNE 3

De boodschap aan Jozef

SCÈNE 4

De geboorte van Jezus

SCÈNE 5

De opdracht van Jezus in de tempel

SCÈNE 6

Bezoek van de drie koningen

SCÈNE 7

De vlucht naar Egypte

SCÈNE 8

Jezus in Nazareth

SCÈNE 9

Jezus te midden van de leraren

SCÈNE 10

De doop van Jezus

SCÈNE 11

De bekoring van Jezus in de woestijn

SCÈNE 12

De bruiloft te Kana

SCÈNE 13

Jezus verjaagt de kooplui uit de tempel

SCÈNE 14

Jezus en de samaritaanse vrouw

SCÈNE 15

Het sermoen op de berg

SCÈNE 16

Jezus gaat te voet over het water

SCÈNE 17

De vermenigvuldiging van de broden en de vissen

SCÈNE 18

Maria Magdalena, de boetvaardige zondares

SCÈNE 19

Jezus en de overspelige vrouw

SCÈNE 20

Jezus geneest een blindgeborene

SCÈNE 21

De verrijzenis van Lazarus

SCÈNE 22

De intocht van Jezus in Jeruzalem

SCÈNE 23

Jezus wast de voeten van zijn leerlingen

SCÈNE 24

Het laatste avondmaal

SCÈNE 25

In de hof van olijven

SCÈNE 26

Jezus voor Pilatus

SCÈNE 27

Geseling en kröning met doornen kroon

SCÈNE 28

De kruisweg

SCÈNE 29

Jezus wordt aan het kruis genageld

SCÈNE 30

De kruisafname

SCÈNE 31

De verrijzenis van Jezus

SCÈNE 32

Jezus verschijnt voor zijn leerlingen

SCÈNE 33

Jezus’ hemelvaart