SCÈNE 28

DE KRUISWEG

LUKAS 23 26 tot 32

Zij brachten Jezus naar de plaats van terechtstelling. Onderweg dwongen de Soldaten een zekere Simon van Cyrene, die net van het land kwam, het kruis achter Hem aan te dragen. Er liep een hele massa mensen achter Jezus aan.

De vrouwen huilden en jammerden. Jezus keerde Zieh om en zei tegen hen: Vrouwen van Jeruzalem, huil niet om Mij. Huil om uzelf en om uw kinderen. Er komt een tijd dat de vrouwen die geen kinderen hebben gehad, benijd zullen worden. In die dagen zullen de mensen erom smeken dat de bergen op hen vallen en dat de heuvels hen bedekken. Want als dit met Mij gebeurt, wat zal u dan overkomen?

Twee misdadigers werden samen met Hem naar de plaats van terechtstelling gebracht.