SCÈNE 29

JEZUS WORDT AAN HET KRUIS GENAGELD

LUKAS 23 33 tot 38

‘Schedel’ of ‘Golgotha’ heette die plaats. Daar werden ze alle drie gekruisigd. Jezus in het midden en de twee misdadigers aan weerszijden van Hem. Vader, zei Jezus, vergeef het deze mensen. Zij weten niet wat ze doen. De Soldaten verdeelden Zijn kleren onder elkaar door erom te loten. De mensen stonden toe te kijken.

En de Joodse leiders deden niets dan Hem bespotten en uitlachen. Hij heeft anderen gered, hoonden ze. Laten we nu eens kijken of Hij Zichzelf kan redden; of Hij werkelijk de Christus is. De Soldaten lachten Hem ook uit en gaven Hem zure wijn te drinken. Ze zeiden: Zeg, koning van de Joden! Red Uzelf! Boven zijn hoofd hing een bordje met de woorden: «Dit is de Koning van de Joden».