SCÈNE 33 JEZUS’ HEMELVAART

SCÈNE 33 JEZUS’ HEMELVAART https://museuvidadecristo.pt/wp-content/uploads/2024/02/escena_33_ne.mp3 MARKUS-16 19 tot 20 Nadat Hij met hen gesproken had, werd Jezus opgenomen in de hemel en ging aan de rechterhand van God zitten. De discipelen trokken er op uit...

SCÈNE 32 JEZUS VERSCHIJNT VOOR ZIJN LEERLINGEN

SCÈNE 32 JEZUS VERSCHIJNT VOOR ZIJN LEERLINGEN https://museuvidadecristo.pt/wp-content/uploads/2024/02/escena_32_ne.mp3 JOHANNES 20 19 tot 28 Avonds zaten de discipelen bij elkaar. Zij hadden de deur op slot gedaan, omdat zij bang waren voor de Joden. Ineens was Jezus...

SCÈNE 30 DE KRUISAFNAME

SCÈNE 30 DE KRUISAFNAME https://museuvidadecristo.pt/wp-content/uploads/2024/02/escena_30_ne.mp3 MARKUS 15 42 tot 46 Tegen de avond kwam Jozef van Arimathea naar de plaats van de kruisiging. Hij was een voornaam lid van de Hoge Raad en keek persoonlijk met grote...

SCÈNE 31 DE VERRIJZENIS VAN JEZUS

SCÈNE 31 DE VERRIJZENIS VAN JEZUS https://museuvidadecristo.pt/wp-content/uploads/2024/02/escena_31_ne.mp3 MARKUS 16 1 tot 8MARKUS 15 46 tot 47 … Daarna legde hij het in een graf dat in de rotsen was uitgehouwen en rolde een grote steen voor de opening. Maria...

SCÈNE 29 JEZUS WORDT AAN HET KRUIS GENAGELD

SCÈNE 29 JEZUS WORDT AAN HET KRUIS GENAGELD https://museuvidadecristo.pt/wp-content/uploads/2024/02/escena_29_ne.mp3 LUKAS 23 33 tot 38 ‘Schedel’ of ‘Golgotha’ heette die plaats. Daar werden ze alle drie gekruisigd. Jezus in het midden en de...

SCÈNE 28 DE KRUISWEG

SCÈNE 28 DE KRUISWEG https://museuvidadecristo.pt/wp-content/uploads/2024/02/escena_28_ne.mp3 LUKAS 23 26 tot 32 Zij brachten Jezus naar de plaats van terechtstelling. Onderweg dwongen de Soldaten een zekere Simon van Cyrene, die net van het land kwam, het kruis...